Jak vybrat autoalarm

AUTOALARMY

 

1) Základní funkce

Plovoucí kód (anglicky „Code hopping technology“): Signál vysílaný ovladačem je při každém stisknutí jiný. Nelze jej tedy snadno odposlechnout („nascanovat“) a zneužít. Drtivá většina alarmů s dálkovým ovládáním využívá plovoucí kód.
Dálková aktivace/deaktivace (anglicky „Remote arming/disarming“): V podstatě základní funkce alarmů s dálkovým ovládáním.
Tichá aktivace (anglicky „Silent arming“): Alarm je aktivován, aniž by svoji aktivaci zvukově signalizoval. Většinou je na tuto funkci vyčleněno tlačítko na dálkovém ovladači. Hodí se třeba v noci, abyste nebudili sousedy. Většina autoalarmů má tuto funkci.
Upozornění na aktivaci (anglicky „Arming reminder“): Alarm zabliká, zahouká, nebo jinak upozorní na aktivaci/deaktivaci. Mají snad všechny dnešní autoalarmy.
Automatická reaktivace (anglicky „Auto rearming“): Volitelně má tuto funkci většina alarmů. Alarm se znovu aktivuje, pokud po deaktivaci nedojde v daném časovém intervalu k otevření dveří, nebo jiné akci (stisk tlačítka, apod.).
Vyhledání vozidla (anglicky „Car finder“): Zvuková, světelná signalizace na povel ovladače. Využít se dá v místě, kde je hodně aut – stisknete tlačítko a auto začne blikat a houkat. Mají asi všechny alarmy.
LED indikace (anglicky „LED indicator“): Světelná dioda umístěná viditelně na palubní desce. Jednak vidíte, že alarm je aktivovaný, a jednak to vidí i případný vetřelec.

2) Rozšířené fukce

Imobilizér (anglicky „Imobilizer“): Do okruhu indukční cívky (nebo i na jiné místo) se umístí rozpínací relé. V případě poplachu rozepne a neumožní nastartovat.
Zhasnutí motoru (anglicky „Engine cut off“): Zhasnutí motoru dálkovým ovladačem. V podstatě rozepne zmíněné imobilizační relé. Obdobný je často se vyskytující „Anti-hijacking mode“ (přeložitelné snad jako „protiúnosový režim“) – společně se zhasnutím motoru je signalizován poplach.
Signalizace otevřených dveří (anglicky „Closing door reminder“): Pokud nejsou při aktivaci alarmu korektně zavřeny některé dveře, alarm signalizuje (světelně, zvukově). Některé alarmy volitelně signalizují otevřené dveře i v neaktivním režimu (většinou blikáním směrových světel).
Vyřazení otřesového senzoru (anglicky „Bypass shock sensor“, případně „Round shock sensor“): Umožňuje aktivovat alarm aniž by byl aktivní otřesový senzor. Hodí se v případech, kdy je kolem auta provoz, a dochází tak k falešným poplachům. Ostatní detekované události a vlastnosti (otevření dveří, ultrazvukové senzory, imobilizace, apod.) zůstávají zachovány.
Zamčení sešlápnutím brzdy (anglicky „Door locking by foot-brake push“): Umožní zamknout vůz zevnitř sešlápnutím brzdy v daném okamžiku (např. během zapnutí zapalování, apod.).
Výstup na dověr oken (anglicky „Close window“, „Power window“): Při zamčení vozu (a před aktivací alarmu) vyšle signál pro zavření oken.
Zaznamenání poplachu (anglicky „Alarm record“, „Vibration record“, „Intrusion alert“): Alarm si zapamatuje, že došlo k poplachu (nebo třeba jen k detekované vibraci) a je schopen toto signalizovat.
Otevření kufru (anglicky „Trunk release“): Umožní dálkovým ovladačem otevřít kufr, zatímco alarm může zůstat aktivován a dveře zamčené.
Nouzové vyřazení alarmu z provozu; Reset: Provedením specifické sekvence úkonů (sešlapávání brzdy, spínání/rozepínání zapalování) lze některé alarmy deaktivovat. Hodí se pro případ, že ztratíte ovladač.
Nouzový poplach (anglicky „Call for Emergency“): Je možné vyvolat poplach stisknutím tlačítka na ovladači.
Protizlodějský režim (anglicky „Anti Hijacking“): Umožňuje spustit poplach a vypnout motor na dálku v případě, že vůz je již ukradený a zloděj v něm ujíždí.
Pasivní aktivace (anglicky „Passive arming“): Jde o automatickou aktivaci alarmu určitou dobu (cca 20s až minuta) poté co vypnete zapalování, otevřete a zavřete dveře.
Pasivní zamčení (anglicky „Passive locking“): Jde o automatické zamčení vozu určitou dobu (cca 20s až minuta) poté co vypnete zapalování, otevřete a zavřete dveře.
Obslužný režim (anglicky „Valet mode“): Umožní dočasně vyřadit funkce alarmu – hodí se, když např. máte auto v servisu tak nemusíte mechanikovi dát ovladač (potenciální riziko).

3) Komfortní fukce

Dálkové nastartování vozidla (anglicky „: Umožňuje pomocí dálkového ovladače nastartovat motor. V této souvislosti je třeba poznamenat, že jde o potenciálně velmi nebezpečnou funkci – při nastartování musí být zajištěno, že je auto zabrzděno a není zařazená rychlost. Obecně se doporučuje tuto funkci využívat jen ve vozidlech s automatickou převodovkou. Nicméně, i když nemáme „automat“, alarmy jsou většinou vybaveny nějakou kontrolou (nejčastěji detekce zabrzděné ruční brzdy). Dražší alarmy pak využívají tzv. rezervační mód (viz. dále). Mnohé lepší alarmy také umožňují načasovat startování vozu (na nějaký okamžik, nebo v pravidelných intervalech).
Rozsvícení světla v kabině („Dome light“): Rozsvícení světel při dálkovém odemčení vozidla.
Způsoby nastartování („Engine start modes“): U některých alarmů lze nastavit způsob startování. Bývá možnost zvolit jeden startovací impuls pevné délky nebo několik startovacích impulsů. Taky někdy možné zvolit, zda je aktivní detekce nastartování, nebo nikoli.

4) Luxusní funkce

Rezervační mód (anglicky „Reservation mode“): Jde o bezpečnostní prvek alarmu využívaný při dálkovém startu vozidla (hlavně u aut s manuální převodovkou). Vůz lze nastartovat pouze z rezervačního módu. Rezervační mód je aktivován před vypnutím motoru – motor zůstane běžet i po vyndání klíčku ze zapalování a vypne se až po vystoupení z vozidla. Je tak zajištěno to, že není zařazena rychlost.

Vlastnosti:
Přepínatelná polarita dveřních spínačů (anglicky „Negative/Positive door trigger“): Umožňuje nastavit polaritu dveřních spínačů, většinou pomocí propojek („jumpers“). Standardem je spínání kostry („negative“).
Učení nových ovladačů (anglicky „Code Learning“): Umožňuje naprogramovat další ovladače.
Programování (anglicky „Programming“, „Set sytem option“, apod.): Většina v současnosti prodávaných alarmů umožňuje částečně naprogramovat své vlastnosti. Jde např. o délku impulsu centrálnímu zamykání a jeho polaritu, nastavení typu motoru (benzin, diesel), nastavení intervalu zapnutého světla v kabině, intervalu zapnutého motoru, apod.
Možnost připojení k existujícímu (továrnímu) alarmu: Umožňují připojit ke stávajícímu alarmu (vestavěnému od výrobce) s tím, že se zlepší jeho vlastnosti.

Vstupy/výstupy:
Otřesový senzor (anglicky „Shock sensor“): Detekuje otřesy vozidla. Většinou bývá externí, tj. mimo řídící jednotku alarmu. Mívá nastavitelnou citlivost. Některé otřesové senzory jsou dvoustupňové („dual stage“), tj. dokážou detekovat a odlišit slabý otřes (kopnutí do auta) od silnějšího (odtažení, vniknutí).
Ultrazvukový senzor (anglicky „Ultrasonic sensor“): Detekuje cizí předmět (tělo) v kabině vozidla.
Mikrovlnný senzor (anglicky „Microwave sensor“): Detekuje cizí předmět (tělo) v kabině vozidla.
Tlakový senzor (anglicky „Air-pressure sensor“): Detekuje změnu tlaku v kabině vozidla. Dojde k ní vždy při otevření dveří.
Vstup žhavení (anglicky „Diesel input“): Při dálkovém startu alarm čeká s nastartováním do doby, než je aktivován tento vstup.
Vstup na dveře (anglicky „Door trigger“): Vstup na dveřní spínač.
Vstup na zapalování (anglicky „Ignition“): Vstup ze zapalování, ze spínací skříňky
Centrální zamykání (anglicky „Central locking“): Výstup na existující centrální zamykání. Má ho většina alarmů a umožňuje pak ovládat zamykání a alarm jedním ovladačem.
Imobilizér: Výstup na imobilizační relé (viz. výše).
Výstup na dovření oken (anglicky „Close window“, „Power window“): Připojí se na řídící jednotku elektrického ovládání oken.
Výstup na kufr (anglicky „Trunk release“): Připojí se na servo, které odemyká kufr.
Výstup na vnitřní osvětlení (anglicky „Dome light“): Některé alarmy umí ovládat vnitřní světla, tj. např. rozsvítí při dálkovém odemčení vozidla.
Výstupy pro dálkový start (anglicky „Remote engine start“): Zapojují se do spínací skříňky, zpravidla na všechny tři polohy klíčku, tj. ACC (Accessories – příslušenství), IGN (Ignition – zapalování) a STR (Startér).
Výstup pro modul překlenutí imobilizéru (anglicky „Bypass module“): Připojuje se k modulu a informuje ho, že dochází k dálkovému startu.
Uživatelský výstup (anglicky „Programmable auxilary“): Umožňuje připojit libovolné zařízení, které je pak možné ovládat buď programově, nebo ovladačem (pagerem)

Nabízíme levnější alarmy nazývané „jednocestné“ (anglicky „One way“) a dražší dvoucestné (anglicky „Two way“). Dvoucestným se občas říká „Alarmy s pagerem“. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi nimi?

Jednocestný alarm umožňuje dálkově aktivovat, deaktivovat alarm, případně ovládat jeho funkce. Tak jak je obvyklé při využívání dálkového ovladače na televizi. Pokud dojde k poplachu, dozvíme se o tom díky houkání sirény. Jeho výhodou je hlavně nízká cena. Dálkový ovladač funguje maximálně na několik desítek metrů.

Typická sestava jednocestného alarmu

Oproti tomu dvoucestný alarm signalizuje poplach nejen v autě (tam někdy dokonce vůbec), ale hlavně pípáním, případně vibracemi dálkového ovladače, pageru. Vzdálenost na kterou tato komunikace funguje je závislá na terénu, nicméně zpravidla jde o stovky metrů. Tyto alarmy jsou dražší, ale kromě obousměrné komunikace také mívají bohatší repertoár funkcí týkající se hlavně komfortu.

 

 
Ovladač dvoucestného alarmu – pager


Zvláštním případem dvoucestných alarmů jsou GSM alarmy. V případě poplachu umí napsat SMS, nebo zavolat na zvolené číslo. Opačně, přes SMSky z telefonu je také možno auto ovládat – zapnout klimatizaci, nastartovat, atd. Pokud má alarm také GPS modul, je možné jej dálkově sledovat, což asi ve většině případů povede k nalezení odcizeného vozidla.

Vyplatí se investice do dvoucestného alarmu, nebo dokonce do GSM, či GPS alarmu? Je to samozřejmě na zvážení každého automobilisty – pokud žijete na méně bezpečném místě, nebo máte dražší auto, případně si chcete užívat pohodlí sofistikovanějších funkcí dražšího alarmu, zvolte dvoucestný. Pokud naopak stačí, když auto bude při poplachu dělat rámus a blikat, pak bohatě postačí obyčejný, jednocestný.

Zdroj: autofinty.cz
 
Autoalarmy - eshop