Jak namontovat rozsvěcovač světel

Návod k obsluze a montáži:

Toto zařízení zajistí automatické rozsvěcování světel automobilu se zpožděním po nastartování vozidla a jejich okamžitém zhasnutí po vypnutí motoru. Funkce automatického zapnutí světel lze vyřadit pomocí připojeného vypínače. Zařízení má v klidovém stavu nulový odběr a proto nijak nezatěžuje baterii.

 Automatické rozsvěcování světel automobilu ( ARS )

- po nastartování automaticky zapne světla
- po vypnutí motoru automaticky světla vypne

Návod k obsluze a montáži:

Toto zařízení zajistí automatické rozsvěcování světel automobilu se zpožděním po nastartování vozidla a jejich okamžitém zhasnutí po vypnutí motoru. Funkce automatického zapnutí světel lze vyřadit pomocí připojeného vypínače. Zařízení má v klidovém stavu nulový odběr a proto nijak nezatěžuje baterii.

Popis slabších vodičů:

Červená – kladný pól napájení přes vypínač (svorka č. 15)
Žlutá – ke kontrolce dobíjení (spíná kladné napětí)
Černá – na kostru
Bílá – kladné napětí od vypínače světlometů (obrysová světla)
Sv. modrá – kostra od vypínače světlometů (obrysová světla)

Popis silnějších vodičů:

Červená – kontakty relé (napájení světlometů)
Modrá – kontakty relé (výstup na světlomety – obrysová světla oddělit přes diody)
Technické parametry:
- napájecí napětí: 9V až 15V
- max. zatížení kontaktů relé: 30A
- provozní teplota: -40°C až +85°C
Umístění:
Zařízení doporučujeme umístit pod přístrojovou desku automobilu. Vypínač automatického rozsvěcování světel je vhodné také umístit pod přístrojovou desku, aby byl volně dostupný, ale aby bylo zabráněno nechtěnému přepnutí.

Upozornění:

- při montáži je nutné dodržovat příslušné normy a předpisy
- výrobce neodpovídá za následky chybné instalace a za škody způsobené nedodržením jeho pokynů nebo obecně platných norem a předpisů
- montáž provádějte až po prostudování tohoto návodu
- montáž zařízení doporučujeme svěřit odbornému servisu

Firma Elán car nenese odpovědnost za vznik poruch, nefunkčnost nebo závady, ke kterým došlo následkem neodborného zásahu na vozidle.
 
Automatické rozsvěcování světel automobilu - Eshop