Údržba a nabíjení motobaterií

Jak se správně postarat o akumulátor motocyklu

Pečovat správně o akumulátor je složitější, než se zdá. Tím však je také jasné, že málokdo z nás bude důsledně dodržovat návod k použití, prostě nabijeme a jedeme. Avšak chcete-li, aby vám akumulátor chvíli vydržel, musíte mu věnovat alespoň nějakou péči. Neuděláte-li tak, baterie sice bude fungovat, ale prokáže se vám mnohem menší životností (i výkonem), než jakou by mohla mít.

Klasické akumulátory

Jejich nevýhodou je větší hodnota samovybíjení (l % denně) a odpařování kapaliny, která uniká při chemických reakcích uvnitř baterie při nabíjení a vybíjení. Akumulátor se musí při nečinnosti jednou za tři měsíce dobíjet. U několika let starých baterií počítejte s vybíjením až 5 % denně. Důležité je také mít na odvětrání baterie připevněnou hadičku ústící pod motorku. Když tak neuděláte, velmi agresivní výpary vám zdevastují okolí baterie. Zrezne vám rám, zpuchří sedlo a všechny věci v dosahu.

"Bezúdržbové" akumulátory

Technologie, na kterou postupně přecházejí všichni výrobci, krom jiného i výrazně zvýšila životnost akumulátorů. Vápníkové akumulátory téměř nevykazují samovybíjení a ztráta kapaliny je zanedbatelná. Zásoba vody v akumulátoru postačuje na celou dobu jeho životnosti, která bývá výrazně vyšší než u klasického akumulátoru (asi 10 let při správném používání a údržbě).

Akumulátory již nemají otvory pro dolévání vody, mají větší plochu desek, desky se tolik nedrolí a není tedy zapotřebí pod deskami tolik záchytného místa na kal. Stejně velká baterie má větší kapacitu. Udává se i větší odolnost proti vibracím a nárazům. Akumulátor je schopen nastartovat motor i po šestiměsíčním skladování.

Jde vlastně o "odpad" z NASA, nepovedený zdroj pro lunární vozítko, který byl na vesmírné lety moc těžký. Akumulátory bez volného elektrolytu jsou vývojově relativně novým druhem, kyselina totiž nevyteče, proto je možnost instalovat akumulátor v libovolné poloze. Nesprávně se jim říká gelové. Elektrolyt je vázán ve skelném rounu, které nepřipustí únik kyseliny. Baterie vyžadují odbornější přístup při nabíjení, jsou více citlivé na "omyly".

Gelové akumulátory jsou olověné akumulátory, v nichž se místo kyseliny sírové používá speciální elektrolyt, který je ve formě řídkého rosolu. Jejich charakteristika je dána jmenovitým napětím článku 2V maximální napětí 2,4 V a vybitý článek 1,7 V. Přebíjení jim škodí, protože článek začne plynovat a bubliny mohou vytlačit elektrolyt ven. Při nabíjení je nutno dodržet nabíjecí proud = 1/10 kapacity a měřit dosažené napětí.
Tyto akumulátory by se měly nabíjet velmi opatrně a pokud možno speciálními nabíječkami, protože hodnota jejich plného nabití není 16,5 V (14,4 nezatíženo), nýbrž 14,4 V resp. 12,8 V. Palubní síť stroje je pro jejich použití uzpůsobena místo 14 až 14,3 V na 13,8 V.

Firma Elán Car Vám nabízí pro nabíjení gelových akumulátorů špičkové nabíječky značky CTEK

Jakmile se nabíjení jakéhokoliv akumulátoru ukončí a nabíječka se odpojí, dojde okamžitě k poklesu napětí. Desky článků po nějakou dobu dokončují chemické procesy. Akumulátor by měl být tedy před namontování do stroje ponechán nějakou dobu v klidu.

Líthiové motobaterie

Super lehký akumulátor, lehčí až o 65% oproti olověným typům.
Dlouhá životnost- více než 2000 nabíjecích cyklů (olověný akumulátor cca 300 cyklů)
Odolnost vůči vysokým i nízkým teplotám.
K plnému nabití postačí několik minut.
Neznečisťuje životní prostředí.
Uložení v motorce v libovolné poloze.

Lithiové baterie Yucell - Poweroad (LiFePO4) jsou až 3x lehčí než běžné olověné baterie, přesto jsou schopny poskytnout překvapivě vyšší výkon. Tato schopnost umožňuje bateriím vydržet i vysoký příkon energie při opakovaném startování a to i při nižších teplotách, což je slabinou převážně olověných baterií. Životnost kolem 5 let tuto modelovou řadu posouvá o krok dál, kromě toho vydrží i dlouhé období, kdy není akumulátor používán (až jeden rok). Doba nabíjení je velmi krátká, pouze 6 minut trvá nabití do 90% kapacity. Stav nabití některých typů baterií Yucell - Poweroad je možno kdykoliv zkontrolovat pomocí sériově zabudované kontrolky, takže už nepotřebujete žádné testry ani měřáky. Dalším přínosem je skutečnost, že baterie neobsahují žádné kyseliny ani těžké kovy, tudíž nezatěžují životní prostředí.
Lithium-železo-fosfátový (LiFePO4) akumulátor (také označovaný „LFP“) je druh lithium-iontového akumulátoru.

Baterie jsou připraveny k prodeji v nabitém stavu a okamžitému použití.

 

Údržba a nabíjení

Tady vzniká nejvíce chyb ovlivňujících životnost akumulátoru. Ke správnému postupu je nezbytné mít kromě nabíječky (nejlépe regulovatelné) ten nejobyčejnější voltmetr a ampér-metr. Výrobci akumulátorů předepisují dva typy nabíjení: nabíjení konstantním proudem a nabíjení dvoustupňové. Další údržba se omezuje jen na udržování čistoty, kontrolu hladiny elektrolytu a dotažení svorek od kabelů.

 

Nabíjení konstantním proudem

Dříve často předepisovaná metoda: číslem 0,1 vynásobíte kapacitu své baterie (0,1 x Ah) a dostanete nabíjecí proud. Pro úplně vybitý akumulátor je použitelná i dnes, nemusí se nic hlídat, pouze čas, který je od vybitého po nabitý akumulátor 13 až 14 hodin. Na svorkách nabíječky poznáte nabitou baterii podle konečné hodnoty 16,5 V (špička 16,8 V před úplným nabitím, pak napětí klesne), po sejmutí nabíjecích svorek se baterie ustálí na 14,4 V. Dále se napětí postupně snižuje až na hodnoty okolo 12,6 až 13,0 V, kde se ustálí doběh chemické reakce. Přebíjení baterii nevratně ničí.

Existuje i nabíjení konstantním napětím, kdy od začátku cpete do baterie 14,4 V a baterie si odebírá ampéry sama. Takové nabíjení však není moc vhodné, proto se používá velmi zřídka. Princip však využívá každé motorové vozidlo. Alternátor dává přes usměrňovač zhruba konstantní napětí a mění se pouze protékající proud, tedy množství ampérů. Jde o velmi diskutovanou metodu, letitý americký patent.

Pravidelný impulz opačné polarity má příznivý vliv na desulfataci desek a obnovování jejich původní kapacity. Jde o nabíjení impulzy konstantního náboje (jako by se konstantní proud rozsekal na části proud-mezera-proud-mezera), z nichž každý pátý až desátý má stejnou velikost, ale opačnou polaritu. Nabíječka je konstrukčně složitější. Nabíjení a vybíjení je nutné několikrát opakovat, pak se i silně zasulfatovaný akumulátor s 20% kapacitou dostává na 80%.
Tyto nabíječky jsou však drahé a i dnes poměrné nedostupné a mají je jen v některých servisech.

Vícestupňové nabíjení

Dvou a vícestupňové nabíjení je pro akumulátor příznivější. První nabíjecí proud vypočtete tak, že vynásobíte číslem 0,12 kapacitu své baterie udávanou v Ah (0,12 x Ah). Po dosažení napětí 2,4 V na článek (14,4 V na svorkách) nastupuje druhý stupeň. Snížení proudu od hranice 14,4 V je důležité pro další formování desek. Dále se nabíjí se proudem polovičním, tedy 0,06 x Ah, do znaků plného nabití, tj. po dobu asi dvou hodin na hodnotu 16,5 V. Napětí se po odpojení rovněž ustálí na 12,6 - 13 V
• Při plynování má elektrolyt snahu vystřikovat ven z článků, proto zátky pouze povolte, nevyšroubovávejte je úplně. Po ukončení nabíjení akumulátor vodou řádně omyjte.
• Při rozkladu vody vzniká třaskavá směs vodíku a kyslíku, proto při práci s akumulátorem nepoužívejte otevřený oheň, včetně zapálených cigaret Nejvíce směsi je uvnitř článku, a pokud se vznítí, může dojít k roztržení obalu a rozstříknutí elektrolytu po okolí!
• Pokud kupujete nový akumulátor, vyberte si prodejnu, kde se akumulátory rychle "otáčejí".
• Pokud by jste sami nalévali elektrolyt do nového suchého akumulátoru (jak se akumulátory prodávají), musíte ještě před připojením na nabíječku nechat nasáknout desky. U nového akumulátoru by mělo stačit 30 minut, pokud je už starší než čtvrt roku, doporučuje se počkat tří hodiny.
• Regulátor napětí v motorce by měl udržovat napětí okolo 14 V, což je dostatečná hodnota na to, aby byl akumulátor po dlouhou dobu dostatečně nabitý a umožňoval spouštění motoru. Pokud je možné regulátor seřizovat anebo pokud víte, kam v regulátoru sáhnout, seřizujte na napětí okolo 14,3 V při nabité baterii a s vypnutými spotřebiči. Při zapnutí světel napětí zhruba o 0,40,6 V poklesne.
• Napětí na svorkách 10,5 V (1,75 V/článek) se považuje za úplně vybitý akumulátor. Při vybíjení pod tuto hodnotu hranici se akumulátor ničí. Nabíjet se dá účinně pouze při akumulátoru teplém více než +15 °C. Pokud je akumulátor promrzlý, chemické reakce probíhají špatně a akumulátor se nabít nepodán.
• Dejte si pozor na dobrý kontakt svorek. Mnoho lidí si kabelů nevšímá a často problémy se startováním bývají způsobené pouze povoleným kabelem. V místě špatného dotyku bývá značný přechodový odpor, takže naměříte normální napětí, ale přes spoj již neproteče dostatečně velký proud k nastartování.
• Pro celoroční jezdce: odpor promrzlého motoru není tak velký, jak se všeobecně myslí a jak se nám snaží výrobci olejů vsugerovat. O tom se může každý přesvědčit při nízkých teplotách. Stačí dát akumulátor přes noc ohřát do teplé místnosti a ráno motor naskočí skoro stejně svižně jako v létě.
• Nezapomeňte, že vybitý akumulátor zamrzá již při -10 °C, dostatečně nabitý není schopný v našich zeměpisných šířkách zmrznout nikdy.
• Hustota elektrolytu se s vybíjením zmenšuje, je proto dobrým ukazatelem stavu nabití baterie.
• Pro dolévání se používá pouze destilovaná voda, kyselina se neodpařuje. Pokud dojde k vylití elektrolytu, doplňuje se elektrolytem stejné hustoty.
• Také platí, že baterie snáší krátkodobě vybíjecí proud až l0ti násobku kapacity, tedy baterie 9Ah snáší až 90A.
• Ani na sebelepší nabíječku nelze nastartovat.

Můžete pokračovat - motobaterie GEL nebo AGM

Uvedení motobaterie do provozu

 

Motobaterie YUCELL

Společnost Yucell – výrobce akumulátorů pro řadu průmyslových odvětví, se zabývá produkcí olověných baterií více než 18 let. Továrny Yucell využívají k výrobě rovněž známější a slavnější značky jakými jsou např. Yuasa. V roce 2009 přesáhla průměrná měsíční produkce 300.000 ks baterií, to jest více než 3,5 milionů kusů ročně. Yucell dodává produkty na všechny kontinenty světa a zakládá pobočky ve stále více zemích. Poslední pobočka byla zřízena v roce 2010 v německém Frankfurtu. Nyní je tato levná a kvalitní značka dostupná rovněž českým zákazníkům.

 

kód
kapacita
(Ah)
napětí
(V)
startovací
proud (A)
d
š
v
váha
(kg)
+ pól
Yucell klasik 6V
               
VA YC 6N4A-2A-4
4
6
 
57
61
131
1
P
VA YC 6N6-3B
6
6
 
99
57
111
1,3
P
VA YC 6N6-3B-1
6
6
 
99
57
111
1,3
P
VA YC 6N11A-3A
11
6
 
122
62
131
2,1
P
Yucell klasik 12V
               
VA YC YB3L-B
3
12
32
99
57
111
1,3
P
VA YC YB4L-B
4
12
56
121
71
93
1,5
P
VA YC YB5L-B
5
12
65
121
61
131
2
P
VA YC 12N5.5A-3B
5,5
12
58
104
91
115
2,4
P
VA YC 12N7-4A
7
12
74
137
76
135
3
L
VA YC YB7L-B
8
12
124
137
76
135
2,9
P
VA YC YB9-B
9
12
130
138
77
141
3,1
L
VA YC YB9L-B
9
12
130
138
77
141
3,1
P
VA YC YB10L-B2
11
12
160
136
91
146
4
P
VA YC YB10L-A2
11
12
160
136
91
146
4,2
P
VA YC YB12A-A
12
12
165
136
82
162
4,1
L
VA YC YB12AL-A2
12
12
165
136
82
162
4
P
VA YC YB12B-B2
12
12
165
161
91
131
4
L
VA YC YB12A-B
12
12
165
136
82
162
4
L
VA YC YB14-A2
14
12
190
136
91
168
4,6
L
VA YC YB14L-A2
14
12
190
136
91
168
4,6
P
VA YC YB14L-B2
14
12
190
136
91
168
4,6
P
VA YC YB16AL-A2
16
12
200
207
72
164
5,3
P
VA YC YB16B-A1
16
12
207
161
91
162
5,1
L
VA YC 51814
18
12
150
186
82
171
6
P
VA YC 51913
19
12
190
186
82
171
5,6
P
VA YC YB16L-B
19
12
240
176
101
156
6,3
P
VA YC Y50-N18L-A2
20
12
260
206
91
163
7,4
P
VA YC Y60-N24L-A
28
12
300
186
126
178
8,6
P
VA YC 53030
(C60-N30L-A)
30
12
180
186
130
171
9,4
P
Yucell AGM (gelové)                
VA YC YTX4L-BS
3
12
50
113
70
86
1,4
P
VA YC YTX5L-BS
4
12
70
113
70
105
2
P
VA YC YTX7L-BS
6
12
85
113
70
130
2,5
P
VA YC YTX7A-BS
6
12
90
150
87
93
2,6
L
VA YC YTZ7S-BS
6
12
130
113
70
105
2,1
P
VA YC YT7B-BS
6,5
12
85
150
65
93
2,7
L
VA YC YT9B-BS
8
12
115
150
70
105
3,4
L
VA YC YTX9-BS
8
12
120
150
87
105
3
L
VA YC YTZ10S-BS
8,6
12
190
150
87
93
3,2
L
VA YC YT12A-BS
9,5
12
175
150
87
105
3,5
L
VA YC YT12B-BS
10
12
125
150
69
130
4,1
L
VA YC YTX12-BS
10
12
180
150
87
130
4,2
L
VA YC YTZ12S-BS
11
12
210
150
87
110
3,7
L
VA YC YTZ14S-BS
11,2
12
230
150
87
110
3,9
L
VA YC YT14B-BS
12
12
135
152
70
145
4,6
L
VA YC YTX14-BS
12
12
200
150
87
145
4,6
L
VA YC YTX16-BS
14
12
230
150
87
161
4,7
L
VA YC YTX20-BS
18
12
270
175
87
155
6,3
L
VA YC YTX20L-BS
18
12
270
175
87
155
6,3
P

Použity materiály: Elán Car, Varta, Infoservis UAMK a fórum poradte.cz