Jak nastartovat auto přes kabely

V případě že nelze nastartovat automobil a příčinou je vybitá autobaterie můžete jako nouzové řešení použít startovací kabely.

Jak Postupovat:

 • Zkontrolujte, jestli oba vozy mají stejné napětí 6V, 12V, 24V
 • Zkontrolujte délku startovacích kabelů.
 • Najeďte s vozidlem, které má autobaterii plně nabitou tak aby vzdálenost mezi akumulátory byla co nejmenší.
 • Před zapojením kabelů vypněte zapalování u obou automobilů. Vypněte veškerá elektrická zařízení (rádio, ventilaci, stěrače, světla atd.)
 • Připojte červený kabel na kladný + pól vybité autobaterie
 • Připojte červený kabel na kladný + pól nabité autobaterie
 • Připojte černý / modrý kabel na záporný - pól nabité autobaterie
 • Připojte černý / modrý kabel na kostru vozidla s vybitou autobaterií, například blok motoru nebo kostřící kolík.
 • Ujistěte se, že jsou kabely mimo dosah vrtulí ventilátoru, řemenů a dalších pohyblivých částí obou motorů.
 • Nastartujte automobil s nabitou autobaterií a nechte běžet po celou dobu akce
 • Nechte obě vozidla propojená alespoň několik minut, aby se vybitá baterie částečně dobila. (V případě že máte startovací kabely, které mají dostatečný průřez vodiče můžete startovat ihned.)
 • Nastartujte auto s vybitou autobaterií, v případě že auto nechce naskočit, neprotáčejte startérem příliš dlouho kabely a svorky se mohou zahřívat. Mezi starty nechte několik minut prodlevu.
 • Když se podaří vozidlo nastartovat, vypněte motor vozu s nabitou autobaterií.
 • Při odpojování kabelů, postupujte v opačném pořadí, nejdříve odpojte – záporný a pak + kladný pól autobaterie.
 • Motor vybitého vozu nechte běžet s alespoň dvacet minut, aby se baterie trochu nabila. Autobaterie krátkou jízdou nikdy nebude nabitá úplně, pro úplné nabití autobaterie použijte nabíječku s odpovídajícím výkonem, úplné nabití může trvat i několik hodin.
 • V případě že autobaterie neudrží napětí ani po nabití a po několika hodinách je opět vybitá je čas se poohlédnout po nové autobaterii, případně může být problém v alternátoru nebo elektroinstalaci vozu a doporučujeme navštívit specialistu na autoelektriku, ty nejlepší naleznete zde.

Jak nastartovat auto přes kabely

Bezpečnostní upozornění:

 • Při nesprávném zacházení se startovacími kabely může dojít vážným poruchám vozu, jako je porucha regulátoru dobíjení, autobaterie, atd. Všechny uvedené postupy jsou pouze doporučení, společnost Elán car nenese žádnou odpovědnost za vzniklé poruchy.  V případě že si nejste jisti tím, co děláte, svěřte svůj vůz asistenční službě nebo vašemu mechanikovi.  
 • Nabíjením a vybíjením baterie vzniká vodík, který může způsobit výbuch baterie. Pokud máte k dispozici brýle či rukavice, nasaďte si je, než začnete.
 • Kabely připojené k baterii nikdy nekřižte.
 • Nikdy nepřipojujte oba kabeĺy najednou na jednom voze, na druhém konci se mohou kabely dotýkat a může dojít ke zkratu.
 • Nikdy nepřipojujte jako první černé a pak teprve červené vodiče. V případě že omylem upustíte červený kabel na rám vozu, vznikne zkrat.

Jak vybrat startovací kabely? Rady jak postupovat při výběru startovacích kabelů naleznete zde. >>>

Nabídka startovacích kabelů.        

Pro nastartování můžete také použít startovací zdroj, přehled startovacích zdrojů naleznete v našem e-shopu.

Podrobný přehled nabíječek naleznete v našem e-shopu.    

Jak vybrat startovací kabely?

Startovací box

Startovací box Noco