Nedobijí motocykl?

Moto cívka HondaNedobijí Vám motocykl? Máme pro Vás tento testovací diagram.
Tento článek je zaměřen na diagnostikování chyby v elektrické / dobíjecí soustavě pro třífázové alternátory s rotorem z permanentního magnetu.

Upozornění:
Autor článku předpokládá, že čtenáři motorkáři-opraváři mají základní elektrotechnické znalosti (rozdíl mezi pojmy jako jsou např.: Napětí, proud, odpor a pod ...) a také alespoň ponětí o tom jak probíhá proces výroby elektřiny, pokyny a dobíjení v motocyklech a motorech obecně.
Autor se distancuje od všech následků, které vznikly neodborným zásahem do elektrické soustavy.
Důležité před začátkem:

Takže pokud chcete pokračovat tak:

  • Nejdříve nabíj baterku do plné kapacity. Stará, resp. špatně nabitá baterka bude příčinou, že naměřené hodnoty se budou lišit od zadaných (resp. budeš chodit pořád dokola podle diagramu - tak jako se to stalo i mně). Pokud si nejsi jistý se svojí baterií půjč si novou, resp. zánovní a test proveď s ní. Použitím měřiče Ph (kyseliny) si na 100% ověřit, že baterka je OK.
  • Použij přesný, ocejchován multimetr. Vyvaruj se podivných a repasovaných přístrojů, při kterých si nejsi na jistý, zda hodnoty na displeji odpovídají skutečnosti.

V Našem E-shopu naleznete mnoho produktů pro motocykly: Motobaterie, nabíječky AGM baterií, regulátory, relé, statory, cívky ke startérům, motožárovky, pojistky, zásuvky na zapalovače (CL, DIN), motoalarmy, LED světla pro denní svícení, atd...

START

Přepni multimetr pro měření stejnosměrného napětí a nastav na rozsahu napětí 0-20 (50) Voltů. Spoj měřicí kabely multimetru s póly na baterce (nezapomeň na správnou polaritu). Nastartuj motocykl a zvyš otáčky na 2500ot./min. Změř napětí na baterce

Vyšší než 13.5 V

Zvyš otáčky na 5000 ot. / Min. Zkontroluj napětí na multimetru.

Nižší než 14.8V

Dobíjení funguje spolehlivě a perfektně, avšak pro lepší pocit, můžeš všechny spoje a kontakty vyčistit a nastříkat antioxidačním prostředkem (WD 40). Toto opatření může zabránit pozdějším poruchám a "zrady" v elektroinstalaci.

Méně než
13.5V

 

Vyšší než 14.8V

   

Nech motor běžet na volnoběhu a spoj černý měřící vodič z multimetru s kladným pólem baterky a červený měřící vodič z multimetru s výstupním vodičem usměrňovače / regulátoru (většinou bývá červené barvy). Usměrňovač / regulátor musí být připojen jako v obvyklém provozu (neodpojuj!!!). Nech motor na volnoběhu a změř napětí.

Více než 0.2V

Chyba ve spojení mezi výstupem z usměrňovače / regulátoru a kladným pólem baterky. Zkontroluj celé vedení (kabeláž), hlavně spojení, konektory. Pojistkovou skříň (pokud se na motocyklu nachází). Bezchybné spojení jsou extrémně důležité pro bezchybně fungování dobíjecího a regulačního procesu. Po skončení kontroly se vrať na START a začni znovu.

Méně než 0.2 V

   

Spoj červený měřící vodič multimetru se záporným pólem na baterce a černý měřicí vodič s ukostřením usměrňovače / regulátoru, resp. s výstupním kabelem z usměrňovače / regulátoru, který je vždy černé (černobílé) barvy. Rovněž i zde je nutné nechat zapojen usměrňovač / regulátor přesně tak jak je během normálního provozu (neodpojovať!!!). Změř napětí na multimetru. Nech motorku běžet na volnoběhu!

Více než 0.2V

Špatné spojení mezi výstupem z usměrňovače / regulátoru a ukostřením, resp. špatné spojení mezi negativním pólem baterky a ukostřením. Z technického hlediska je nezbytné zajistit spojení mezi negativním pólem baterky a ukostřením usměrňovače / regulátoru resp. s výstupním kabelem černé (černobílé) barvy. Pokud je toto propojení provedeno prostřednictvím rámu pomocí ukostrovacích svorek, tyto je třeba ošetřit proti oxidovaný a korozi. Po skončení kontroly se vrať na START a začni znovu.

Méně než 0.2 V

   

Před dalším postupem ber na vědomí následující: Na některých motocyklech výstupní kabely z alternátoru jsou rozdílných barev (Suzuki). Nevím proč to tak udělali, protože výstupy jsou identické. Ostatní výrobci používají jednobarevné označení tří kabelů (žluté, černé)

Vypni motor. Odpojit kabely vedoucí z alternátoru (statoru). Multimetr přepni na měření odporu a nastav nejnižší rozsah na stupnici. Spoj vodiče multimetru s dvěma výstupními kabely statoru. Odečti hodnotu na multimetru. Potom vyměň jeden výstupní kabel za druhý a změř jejich mezi sebou. Odečti hodnotu na multimetru. Vyměň poslední kabel (celkem potřebuješ tři měření) a odečti hodnotu na multimetru.

Jedno z měření je nižší než 0,5 ohmu nebo vyšší než 2 Ohmy.

Špatná zpráva: Stator je zničen / poškozen. Vyměň stator a pokračuj od začátku.

Všechna měření jsou v rozmezí 0.5 do 2.0 Ohmů

 

Spoj jeden z řidičů multimetru s jedním kabelem ze statoru alternátoru a druhý s motorem / kostrou motocyklu. Odečti hodnotu na multimetru. Ujisti se, že motor, resp. ukostření je bezchybné! Potom to jisté měření udělej is ostatními dvěma kabely ze statoru.

Jedno z měření se nachází v rozmezí 100 Ohmů a 0 ohmu.

Nekonečný odpor

 

Přepni multimetr pro měření střídavého napětí (AC), nastav rozpětí 50-150V (nejméně 100V!). Ujisti se, že není zapnutý rozsah měření stejnosměrného napětí. Spoj vodiče multimetru s dvěma výstupními kabely alternátoru. Nastartuj motocykl a vytoč motor na 5000 ot. / Min odečti hodnotu na multimetru. Po změření odpojte spo jeden měřicí vodič z jednoho kabelu statoru a spoj ho s druhým. Odečti hodnotu na multimetru. Nakonec změř napětí na posledních dvou výstupních kabelech z alternátoru. (Měří napětí mezi 1. a 2. pak mezi 1. a 3. a nakonec mezi 2. a 3. kabelem)

Tři hodnoty napětí se neschodují, resp. jedna hodnota je menší než 60V (AC).

Naměřil si stejné napětí na všech fázích, všechny výše než 60V (AC)

   

Fáze 2

Odpojit regulátor / usměrňovač. Přepni mulitmeter na testování diod. Spoj červený vodič multimetru s výstupním vodičem z multimetru (ten co jde do baterky, červené barvy). Černý vodič multimetru spoj se vstupem jedné fáze alternátoru. Odečti hodnotu na multimetru. Potom zopakuj stejné měření s ostatními dvěma fázemi a odečti hodnoty na multimetru.

Naměřil si napětí menší než 1V v kterémkoliv měření.

Další špatná zpráva Regulátor / Usměrňovač je poškozen. Vyměň za nový a pokračuj od začátku.

Naměřil si min. 1,5 V na všech třech měřeních.

 

Spoj černý vodič z multimetru ss výstupním vodičem z multimetru (ten co jde do baterky, červené barvy) a červený vodič se vstupem jedné fáze alternátoru. Odečti hodnotu na multimetru. Potom zopakuj stejné měření s ostatními dvěma fázemi a odečti hodnoty na multimetru.

Naměřil si napětí nižší než 0,2 V nebo vyšší než 1V v kterémkoliv měření

Naměřil si kolem 0,5 V na všech třech měřeních.

 

Spoj černý vodič z multimetru s ukostřením usměrňovače / regulátoru, resp. s černým výstupním vodičem z něj a červený vodič z multimetru se vstupem jedné fáze alternátoru. Odečti hodnotu na multimetru. Potom zopakuj stejné měření s ostatními dvěma fázemi a odečti hodnoty na multimetru.

Naměřil si napětí menší než 1V v kterémkoliv měření.

Naměřil si min. 1,5 V na všech třech měřeních.

 

Spoj červený vodič z multimetru s ukostřením usměrňovače / regulátoru, resp. s černým výstupním vodičem z něj a černý vodič z multimetru se vstupem jedné fáze alternátoru. Odečti hodnotu na multimetru. Potom zopakuj stejné měření s ostatními dvěma fázemi a odečti hodnoty na multimetru.

Naměřil si napětí nižší než 0,2 V nebo vyšší než 1V v kterémkoliv měření

Naměřil si kolem 0,5 V na všech třech měřeních.

   
Tak a toto je poslední část testu. Už se opravdu nedá nic víc změřit. Jediná věc, která je porouchaná je baterka. Takže jediné řešení je koupit novou, nabitou a začít znovu test od začátku.

Zdroj: motoride.sk
Firma Elán car nenese odpovědnost za vznik poruch, nefunkčnost nebo závady, ke kterým došlo následkem neodborného zásahu na vozidle.