Použití nevhodných autožárovek

VIDĚT DOBŘE A NEBÝT VIDĚN VÍC, NEŽ JE NUTNÉ?
Pro účastníky silničního provozu by bylo skvělé, kdyby se jim podařilo dosáhnout tří cílů: osvítit vozovku před nimi, být viditelní pro ostatní a současně neoslňovat vozidla v protisměru, aby jejich řidiči nejeli „naslepo“.
Právní předpisy, které platí pro každého a které jsou přijatelným kompromisem splňujícím tyto tři uvedené předpoklady a cíle, jsou určeny k tomu, aby zabránily zaplacení ceny nejvyšší za dobrovolné experimenty a výslednému přirozenému výběru v podobě lidských životů a vraků. V Maďarsku platí specifikace UN EGB; kromě osvětlení upravují všechny myslitelné i téměř nemyslitelné podrobnosti v oblasti dopravy a popisují pravidla, která musí být dodržována, ve 131 ustanoveních.
Existují různé předpoklady pro použití, kde je důležitá viditelnost účastníků silničního provozu (brzdová světla, zadní polohová světla, ukazatele změny směru jízdy atd.), a pro použití, kde je důležité osvětlení vozovky.


typy automobilového osvětlení a jejich použití

VYMĚNITELNÉ SVĚTELNÉ ZDROJE
Požadavky jsou určovány kategorií vozidla (místa umístění jednotlivých funkcí a barev), systémem osvětlení (hlavní světlo včetně světelného zdroje) a výměnnými zdroji světla (automobilovými světly).  Aniž bychom chtěli uvádět vyčerpávající seznam, jsou tyto záležitosti upraveny takto:
vzájemná zaměnitelnost – objímka žárovky umožňuje provoz pouze pro vhodný typ
výkon – maximalizovaný  
svítivost – množství veškerého světla pocházející ze světelného zdroje
vnitřní geometrie – umístění světlo emitujícího povrchu podle určitého referenčního plánu a osy

Podle výše uvedeného mohou být schválené žárovky rozděleny do různých typů. Jeden typ žárovky lze používat pro určité funkce (dálkový světlomet, rozptýlené světlo, ukazatel směru, brzdová světla) určitého vozidla podle návrhu výrobce systému.
Schvalovací orgány přezkoumají, zda jsou splněny všechny požadavky, či nikoliv. Bude-li žárovka odpovídat specifikacím, schválí ji a výrobce tuto shodu označí písmenem „E“. Na veřejných komunikacích se může používat pouze tento typ osvětlení!
Existují světla, u nichž je například výkon vyšší než maximum. Emitují více světla, ale nemají označení „E“, takže je lze používat pouze mimo veřejné komunikace (tzv. použití při rallye nebo na neveřejných komunikacích).
 Jestliže jsou žárovky, které odpovídají požadavkům, optimalizovány v mezích tolerance nebo na základě vlastností neupravených požadavky, je v rámci relevantních typů (např. H4) vytvořeno několik různých a zcela vhodných dílčích typů (dlouhá životnost, vysoká svítivost, více modré barvy atd.), které se liší, pokud jde o životnost a/nebo kvalitu vyzařovaného světla společně vytvářeného jimi a hlavními světlomety. barevná teplota a svítivost halogenových žárovek (čím vyšší svítivost, tím lepší osvětlení)

V rámci tohoto sytému mohou majitelé vozů samostatně rozhodnout, které ze zvolených parametrů preferují. Mohou si zvolit světlo s dlouhou životností, které přesto umožní, aby systém odpovídal specifikacím, nebo prémiový typ s vyšší svítivostí poskytující lepší osvětlení, nebo žárovku s vyšší barevnou teplotou (více modré), které může být účinnější v noci, zejména pro unavené řidiče nebo řidiče z povolání. Výběr je omezený, protože lze používat pouze schválené žárovky.

Emitované světlo standardních a prémiových automobilových světel

POUŽITÍ NEVHODNÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ
Nesprávná geometrie
Současným trendem je snižování velikosti reflektorů díky zvyšujícímu se počtu použití (světla při jízdě ve dne nebo v zatáčkách atd.) a designovým charakteristikám. Protože je velikost použitých světelných zdrojů stejná, jejich obraz je větší, takže je vyzařované světlo citlivější na geometrické nepřesnosti a na spirálový tvar, který se liší od přímé linie. To znamená, že starší reflektor nemusí být moc stejnoměrný kvůli zakřivené spirále s nepřesnou tolerancí, takže může u nových typů způsobit nekvalitní osvětlení nebo oslnění.
Nízká svítivost
Některé výrobky vyzařují pouze polovinu nebo třetinu předepsané svítivosti. (Nemusí být nezbytně nejlevnější, tuto chybu mohou mít i drahé modré žárovky.) Výsledkem samozřejmě bude extrémně nízké osvětlení.
Vzhledem k výše uvedeným důvodům se vyplatí dávat pozor, abyste nakupovali žárovky s vhodnou kvalitou. Nezapomínejte, že smyslem osvětlení je sloužit bezpečnosti, podobně jako například vhodné pneumatiky!

DOPLŇKOVÉ OSVĚTLENÍ
Výbojky (xenon) nebo LED světelné zdroje, které byly povoleny pro vkládání do reflektorů navržených pro halogenová automobilová světla.

výbojky a LED doplňková světla pro reflektory navržené pro žárovky H4

Svítivost vnějších světel může být několikrát vyšší než u halogenových žárovek, ale kvůli velikosti se umístění a distribuce „plochy“, kterou světlo vyzařuje (můžeme-li hovořit o ploše v případě elektrické křivky), zásadně liší od žárovky, pro kterou byl reflektor navržen, a distribuce světa emitovaného čelním světlometem bude zcela jiná, než se předpokládá.
V dobrém případě bude osvětlení větší – přestože to není jisté a je pravděpodobné, že prémiové halogeny nabídnou lepší výsledek – ale je pravděpodobné, že se více světla dostane do očí řidičů v protisměrném pruhu v tmavé zóně. Proč je to problém, když vidíme lépe?
Představme si společnost, kde právo slouží hlavně ku prospěchu seberealizace jednotlivce a věci, které jsou pro jednotlivce užitečné, lze z jeho/jejího pohledu morálně ospravedlnit. I členové této hypotetické komunity by mohli uvažovat, zda je pro ně tento stav vhodný, když jimi oslněný řidič vyjede z protisměrného pruhu, pravděpodobně vyšší než povolenou rychlostí, a ještě hůře na nerovné vozovce a s defektem.


Doplňková LED žárovka s
 reflektorem H4 na 25m měřicím plátně. Se správně nastavenou běžnou žárovkou H4 vedle

Základním problémem při připojení doplňkových LED je vyzařující povrch, který je o hodně větší než u spirálových svítidel, což má za následek dramaticky horší osvětlení, jež je nebezpečné i pro ostatní řidiče.       

Ale současně může kvůli nevyřešenému chlazení teoreticky dlouhá životnost LED svítidel snadno spadnout zpět na úroveň halogenových žárovek kvůli neodváděnému teplu. To znamená, že zaplatíme hodně za mnohem horší výrobek, který se spálí stejně rychle jako ten levnější.


JÍZDA VE DNE
V mnoha zemích, například i v Maďarsku, musí být vozidla zviditelňována rozsvícenými světly i ve dne. Podle směrnice 2008/89/ES Evropské unie je tato speciální funkce začleněna do vozidel se schválením typu po 8. únoru 2011. Vozidla schválená před tímto datem musí povinně používat rozptýlené světlo. Ale distribuce rozptýleného světla je optimalizována pro osvětlení vozovky, takže z hlediska viditelnosti přijde velká část světla vniveč a jeho účinnost je v tomto ohledu velmi nízká.

Regulace osvětlení vozidel při jízdě ve dne v Evropě


Další možností je doplňkové vybavení osvětlovacím modulem pro jízdu ve dne. S LED světelnými zdroji můžete v porovnání s halogenovými žárovkami ušetřit až 95 % energie. A i zde se doporučuje opatrnost, protože většina dostupných výrobků navzdory označení „E“ neodpovídá duchu zákona, a proto se doporučuje nakupovat výrobky u spolehlivých výrobců, abyste neriskovali, že při silniční kontrole budete kromě pokuty muset podstoupit novou technickou kontrolu.
U některých světelných modulů používaných pro jízdu ve dne je možnost používat jako polohová a parkovací světla LED moduly, ovšem nezastávají funkce integrovaných čelních světlometů. Pak může Národní dopravní úřad vystavit povolení typu pro takto upravené vozidlo. Doporučujeme předtím provést technickou kontrolu.

Děkujeme firmě GE Lighting / Tungsram za poskytnuté materiály
www.automotive.tungsram.com/en

Můžete pokračovat na článek: Na co se zaměřit při koupi žárovky?