Údržba autobaterie

Kontrolu dobíjení alternátoru a stav nabití svojí baterie provádějte 1-2x ročně. V případě, že to konstrukce baterie dovoluje, (má na vrchním víku volně přístupné kulaté zátky) zkontrolujte hladinu elektrolytu, která musí být 10 mm nad jednotlivými články. Jestliže je to nutné, dolijte destilovanou vodou do maximální vyznačené hladiny, kterou nikdy nepřekračujte. Kontakty baterie očistěte nejlépe kartáčkem a ošetřete elektrovodivou vazelínou.

Nová technologie používaná u bezúdržbového provedení moderních autobaterií Varta a AK Power zaručuje, že odpařování vody je u nich zanedbatelné. Uvedené baterie nemají zátky, jsou zcela uzavřené a nevyžadují kontrolu hladiny elektrolytu. Ke kontrole stavu nabití použijte multimetr a změřte napětí autobaterie, ale až několik hodin po jízdě. Dle naměřených hodnot zjistíte stav Vaší baterie.

Úroveň nabití
100% 70% 50% 25%
Napětí baterie více jak 12,6 V 12,4 – 12,54 V 12,24 – 12,4 V 11,88 – 12,18 V

 

V případě, že napětí autobaterie klesne pod 12,4V, je třeba baterii dobít nabíječkou.

Před nabíjením demontujte baterii z vozidla a umístněte ji na dobře odvětrávané místo. Nabíječku připojte svorkami nejdříve k autobaterii a poté ke zdroji střídavého proudu. Odpojte ji v opačném pořadí. Autobaterie technologie Ca/Ca (baterie u nichž jsou články kvůli vyšší tuhosti legovány vápníkem) můžeme nabíjet klasickou nabíječkou s možností regulace konkrétní výšky nabíjecího proudu, nebo automatickou nabíječkou která si sama nastavuje a hlídá příslušnou výšku nabíjecího proudu.
Baterie typu AGM, GEL lze nabíjet pouze nabíječkami, které mají režim pro nabíjení akumulátorů AGM, GEL.

Baterii nabíjíme proudem 0,10 kapacity do plného stavu ( například baterii 55Ah budeme nabíjet 5,5 A – a to po dobu 10 hodin (5,5 A x 10h = 55Ah kapacity ). Při nabíjení nechte zátky baterie otevřené. Elektrolyt nesmí vytékat z článků a teplota autobaterie nemá překročit 40°C. V případě, že se tak stane, přerušte nabíjení. Po dokončení nabíjení překontrolujte hladinu elektrolytu v baterii a v případě nutnosti doplňte destilovanou vodou. Kontrolu nabité baterie provádíme dvě hodiny po skončení dobíjení, kdy u nabité baterie naměříme pomocí voltmetru více jak 12,6 V.

Za Vaši péči se Vám autobaterie odvděčí spolehlivostí a delší životností.

Jak vybrat autonabíječku? >>>

Jak vybrat autonabíječku?