Montáž a demontáž autobaterie

Vypněte motor a všechny elektrické spotřebiče ve Vašem vozidle.

Před vlastní demontáží se ujistěte, že máte klíčky od vozidla u sebe. Při odpojení baterie by se Vám mohlo svévolně uzamknout !

Při montáži používejte nejlépe izolované nářadí, předejdete díky tomu možnému zkratu.

Nejdříve odpojte zápornou svorku – MÍNUS, následně kladnou svorku – PLUS.

Uvolněte upevňovací systém autobaterie ve vozidle, vyjměte starou baterii a vložte novou, kterou řádně připevněte.

Póly baterie i svorky musí být čisté, lehce namazané nejlépe elektrovodivou vazelínou a zapadat do sebe celou plochou tak, aby byl spoj dobře vodivý. K očištění je vhodný drátěný kartáč , nebo smirek.

Zvláště u starších vozů je vhodné myslet při koupi nové autobaterie i na výměnu bateriových svorek, které bývají zoxidované a snižují vodivost. Kvalitní, cenově výhodné a zároveň nejprodávanější v našem obchodě naleznete v blistru po dvou kusech zde: bateriové svorky kované

Při montáži nové baterie prosím dbejte na správnou polaritu, nejdříve připojte kladnou svorku - PLUS, následně záporný pól – MÍNUS. Nepoklepávejte na svorky jako Rus do tanku ! Hrozí poškození vývodu.

Nová autobaterie je z výrobní linky naplněna roztokem H2SO4 - elektrolytem o hustotě 1,28g/ml3, je již nabitá a připravena k okamžitému použití.

Použitá baterie je brána jako nebezpečný odpad vzhledem k obsahu olova a kyseliny sírové. Proto ji prosím vždy předejte k ekologické likvidaci odborné firmě. Viz. Výkup autobaterií

Můžete pokračovat - Údržba autobaterie >>>

 

Montáž a demontáž autobaterie

 

Bateriové svorky